Blog

Alkolden Ehliyete El Konulması

Alkollü İçki Almış Olarak Araç Kullanmaktan Dolayı Ehliyetin Geçici Süreyle Geri Alınması ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

  •          Taksi ve dolmuş otomobil , minibüs , otobüs , kamyon çekici gibi araçlarla kamu hizmeti , yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri alkollü içki almış olarak bu araçları süremezler.( ticari taşıt kullanan şoförler )
  •           Yönetmelikle belirlenen miktarların (0.50 promil ) üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücüleri araç kullanmaktan men edilirler. (ehliyetlerine geçici olarak el konulur )

Sürücülerin , suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde ;

Birinci defada; hafif para cezası ile birlikte sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır,

İkinci defasında da; hafif para cezası ile birlikte 2 yıl süreyle sürücü belgeleri geri alınır. Ayrıca bu sürücüler Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılan yönetmelikte gösterilen Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimine tabi tutulurlar. Eğitimi başarı ile tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir. Söz konusu sürücü davranışlarını geliştirme programı bulunulan ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir.

Üç veya üçten fazla ise; sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve 6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte hafif para cezası uygulanır. Ayrıca psikoteknik ve psikiyatrı uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir.