SRC – ODY – ÜDY

SRC – ODY – ÜDY

SRC 1: ULUSLARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 32 SAAT) 

SRC 2:YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 28 SAAT )

SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü, almış kabul edilir.

SRC 3: ULUSLARASI KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 32 SAAT)

SRC 4:YURTİÇİ KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI(EĞİTİM SÜRESİ 28 SAAT)

SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü, almış kabul edilir.

 

İSTENEN BELGELER:
 

  1. 2 adet resim
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numarası işlenmiş )
  3. Ehliyet fotokopisi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, madde 36’ya göre SRC belgesi alacak kişilerin;

* 63 yaşından gün almamış olmaları,

* Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,

şarttır.

ODY (Orta Düzey Yönetici)

Orta düzey yönetici (ODY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY1: ORTA DÜZEY YÖNETİCİ ULUSLARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 85 SAAT)   

ODY2: ORTA DÜZEY YÖNETİCİ YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 70 SAAT)

ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü, almış kabul edilir.

ODY3: ORTA DÜZEY YÖNETİCİ ULUSLARASI KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 95 SAAT)

ODY4: ORTA DÜZEY YÖNETİCİ YURTİÇİ KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI  (EĞİTİM SÜRESİ 72 SAAT)

ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü, almış kabul edilir.

       İSTENEN BELGELER:

  1.  4 adet vesikalık fotoğraf
  2.  Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numarası işlenmiş )
  3.  Diplomanın noter onaylı fotokopisi

ÜDY (Üst Düzey Yönetici)

Üst düzey yönetici (ÜDY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY1: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ULUSLARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 115 SAAT)       

ÜDY2: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 99 SAAT)

ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2 belge türünü, almış kabul edilir.

ÜDY3: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ULUSLARASI KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 130 SAAT)

ÜDY4: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ YURTİÇİ KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 105 SAAT)

ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4 belge türünü, almış kabul edilir.

       İSTENEN BELGELER:

  1. 4 adet vesikalık fotoğraf
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numarası işlenmiş )
  3. Diplomanın noter onaylı fotokopisi

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin 6. Maddesine göre; ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların asgari lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmaları şarttır.