Beton Mikseri Sertifikası

Beton Mikseri Sertifikası

Kurs Adı: Pompa ve Transmikser Operatörleri Geliştirme ve Uyum Kursu
Kurs Süresi: 4 gün (32 saat)
Kursun Dayanağı: Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 71. maddesi

Kursun Amaçları:

– İş güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disiplini kazanılması
– Kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi
– Kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi
– İleri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi
– İlkyardım kurallarının öğrenilmesi
– Trafik kurallarının tekrar gözden geçirilmesi
– Beton hakkında temel bilgiler öğrenilmesi
– Lastik kullanımı hakkında bilgi verilmesi
– MYK(Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından THBB’ye hazırlatılan Pompa Operatörleri Meslek
Standardına uygun personel eğitilmesi

Kursun İşlenişi:

– Kurs 4 iş günü sürmektedir ve toplam 8 dersten oluşmaktadır. Kurslara sektörde çalışan ve kurumlarında eğitmen olarak görevli mühendisler katılmaktadır. Ayrıca trafik dersi için İl Trafik Denetleme Şubesinden , ilkyardım dersi için Sağlık Grup Başkanlığından ilkyardım eğitimeni talep edilmektedir.
– Eğitimler tamamen teorik olarak işlenmektedir. Ancak görsel araçlar kullanılarak uygulamaya yardımcı olacak bilgilerde verilmektedir.
– Eğitimde kursiyerin bilmediği konularda soru sorarak bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
– Eğitimlerde kursiyerlere soru sorularak bilgi seviyeleri ölçülmekte ve derse katılımları sağlanmaktadır.
– Eğitimlerde powerpoint sunumları kullanılmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme:
– Kurs sonunda işlenilen ders konularını içeren bir sınav yapılır. Sınavda toplam olarak 30 soru sorular.

0 – 49 Puan Başarısız
50 – 100 Puan Başarılı
Kursta Kullanılan Öğretim Malzemeleri:

– Projektör (ihtiyaç halinde tepegöz)
– Bilgisayar
– Beyaz Perde
– Yazı tahtası